menuMenu

Wat is beschermingsbewindvoering?

Wanneer u door omstandigheden tijdelijk of blijvend niet in staat bent om uw financiën op juiste wijze te organiseren en te behartigen is het mogelijk om een bewindvoerder aan te stellen. De bewindvoerder handelt namens u.

Wanneer krijgt u een bewindvoerder?

  • Als de situatie erom vraagt. Bijvoorbeeld als gevolg van een geestelijke of lichamelijke beperking, verslaving, ziekte of ouderdom. Maar ook bij financiële problemen die u alleen niet meer op kunt lossen;
  • hierna dient, in alle omstandigheden, een akkoord te volgen van de kantonrechter;
  • na een intakegesprek stellen wij gezamenlijk een aanvraag op voor uw bewindvoering. Deze aanvraag gaat naar de rechtbank die voor uw woonplaats is aangesteld. De kantonrechter neemt al dan niet een besluit over een tijdelijke of permanente bewindvoering;
  • zodra wij met elkaar een akkoord hebben en de kantonrechter acht dat AWR Bewindvoering de juiste bewindvoerder voor u is, kunnen wij worden aangesteld als uw bewindvoerder.

Onze rol tijdens de bewindvoering.
De kantonrechter heeft, nadat wij samen tot een akkoord zijn gekomen, bepaald dat AWR Bewindvoering uw financiën beheert. Dat betekent dat AWR Bewindvoering vanaf dat moment verantwoordelijk is voor uw financiën. Beslissingen die gaan over uw uitgaven en inkomsten en over beheer van uw vermogen nemen wij samen met u. Komen wij er samen niet uit? Dan beslist de kantonrechter.

Aan de hand van uw inkomsten en uitgaven maken wij een overzicht om inzicht te krijgen in uw financiële situatie. Indien u schulden heeft zullen deze worden geïnventariseerd. Met deze gegevens stellen wij uw budgetplan samen.

AWR- Bewindvoering neemt contact op met de instanties en bedrijven waar u een financiële relatie mee heeft. Zij worden door ons geïnformeerd over de onderbewindstelling van uw vermogen. Uw adres voor post van financiële aard zullen wij laten omzetten naar ons postadres. Indien u zelf echter toch rekeningen en dergelijke ontvangt, kunt u deze aan ons doorsturen.

Verantwoording
Wij zijn verplicht om, binnen drie maanden na de aanstelling, een beschrijving van de goederen die onder ons bewind zijn gesteld aan de kantonrechter te leveren. Deze beschrijving wordt de 'inventarisatie of boedelbeschrijving' genoemd. Minimaal één keer per jaar rapporteren wij aan u en de kantonrechter.