menuMenu

Wat kost bewindvoering?

awr

De kosten voor bewindvoering worden bij de cliënt in rekening gebracht. Bij een inkomen op bijstandsniveau kan voor de kosten een beroep worden gedaan op de Gemeentelijke Sociale Dienst voor bijzondere bijstand. Dit geldt ook voor de eenmalige kosten voor een inventariserend startonderzoek en de griffiekosten.

Eenmalige griffierechten
Bij het aanvragen van bewindvoering wordt er eenmalig griffierecht in rekening gebracht.

Als AWR Bewindvoering nemen wij alle financiële zaken van u over. De volgende activiteiten behoren tot de werkzaamheden:

 • Aanvragen bewind en mee naar de zitting;
 • Bankrekening openen ten behoeve van het beheer van de financiële middelen van onze cliënt;
 • Het maken van een budgetplan;
 • Aanvragen (bijzondere) bijstand;
 • Het bewaken van inkomsten en uitgaven;
 • Regelmatig contact cliënt;
 • Tijdig betalen van alle vaste lasten;
 • Aanvragen van subsidies en toeslagen;
 • Kwijtschelding lokale belastingen;
 • Afsluiten van verzekeringen;
 • Contacten onderhouden met diverse (financiële) instanties;
 • Afhandelen of doorsturen van de post;
 • Jaarlijkse belastingaangifte verzorgen;
 • Spreekuurcontact, op werkdagen van 09:30 tot 12:30 uur;
 • Jaarrekening en verantwoording opstellen voor de rechtbank.

Tarieven 2018
De minister heeft een tariefstructuur vastgesteld. Deze tariefstructuur voorziet in meerdere mogelijkheden voor tariefstelling die afhankelijk is van de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden) en samenstelling van het huishouden (een- of meerpersoons). Het gaat te ver en het komt de duidelijkheid niet ten goede om de verschillende tarieven hier allemaal te benoemen. Om die reden beperken we ons tot het benoemen van de meest voorkomende tarieven. Tijdens een intake gesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden.

 • Maandtarief

 • Bewindvoering zonder schulden:
 • Voor een alleenstaande EUR 111,29
 • Voor samenwonenden EUR 133,55
 • Bewindvoering met schulden:
 • Voor een alleenstaande EUR 144,02
 • Voor samenwonenden EUR 172,83
 • Curatele alleenstaande:
 • Ondercuratelestelling zonder schulden EUR 200,32
 • Ondercuratelestelling met schulden EUR 229,77
 • Eenmalig tarief

 • Instaptarief:
 • Bewindvoering alleenstaande EUR 628,47
 • Bewindvoering samenwonenden EUR 754,19
 • Curatele alleenstaande EUR 1131,22
 • Uitstaptarief (bewind en curatele)
 • Eenmalig uitstaptarief alleenstaande EUR 235,71
 • Eenmalig uitstaptariefsamenwonenden EUR 282,78
 • Afwijkende tarieven

 • Uurtarief EUR 78,65
 • Verhuizing/ontruiming/verkoop EUR 392,76
 • PGB Beheer EUR 589,15

Alle bedragen zijn incl. 21% BTW.

Vergoeding op basis WWB
De kosten voor bewindvoering worden bij u in rekening gebracht. Heeft u een inkomen op bijstandsniveau, dan is het in de meeste gevallen mogelijk om een vergoeding van deze kosten te krijgen. Hiervoor kan een verzoek op basis van de participatiewet (bijzondere bijstand) worden gedaan. Deze bijzonder bijstand is ook mogelijk voor de intake- en griffiekosten. Uw gemeente kan u hier meer informatie over verstrekken. Indien u recht heeft op vergoeding van bovenstaande kosten, vragen wij deze jaarlijks voor u aan.